Ontwikkelen van een toekomstvisie en een business model

Uw organisatie heeft waarschijnlijk al een missie, een visie en onderneemt activiteiten. Elke dag weer. Maar is de behoefte van uw klanten of afnemers nog wel precies hetzelfde? Hebben uw leveringspartners hun dienstverlening wellicht uitgebreid? Dragen alle organisatie initiatieven wel bij aan de doelen van uw organisatie? Of denkt u wellicht aan innovatie? Simpelweg omdat de omgeving van uw organisatie verandert en u daar op wilt inspelen? Samengevat: heeft uw organisatie nog wel voldoende verbinding & focus?

Met Bright New Perspective ondersteun ik organisaties bij het hernieuwen van de verbinding & focus door samen met hen een consistente toekomstvisie te ontwikkelen. Missie, visie, historie, identiteit en de omgeving worden in samenhang bekeken om de hernieuwde toekomstvisie te definiëren en de verbinding als organisatie hiermee opnieuw aan te gaan. De toets op deze visie volgt uit de vertaling naar een of meerdere business modellen. Dit model maakt het mogelijk om zowel het klant- als het organisatieperspectief in samenhang te beoordelen. Met als finale toets de vertaling naar een kostenstructuur en opbrengststromen.

Maar hoe verhoudt deze nieuwe toekomstvisie zich tot de huidige situatie? En welke consequenties heeft dit voor uw organisatie? Met Bright New Perspective ondersteun ik u eveneens met het bepalen van de veranderopgave. Want focus is niets zonder na te denken over de vervolgstappen.

Terug naar overzicht diensten