Cases

Ervaring

Als eigenaar van Bright New Perspective breng ik meer dan 20 jaar bedrijfskundige ervaring mee. Eerst als accountant en controller en vanaf 2009 als organisatie adviseur en procesmanager bij verbeter- en reorganisatietrajecten. Ik heb mijn aanpak daarbij ook steeds meer verbreed en verfijnd met veranderkundige aspecten. Gaandeweg is dus een succesvolle mix gecreëerd om duurzame oplossingen voor klanten te realiseren. Verbeteringen realiseren heb ik altijd als passie gehad en het is ook altijd de drijfveer achter stappen in mijn loopbaan geweest. Zo is dus een mooie, evolutionaire en doorleefde propositie voor u als klant ontstaan.

Ik heb uitgebreide ervaring in zowel de non-profit, als in de profit sector. Mijn overstap naar non-profit is ook een bewuste geweest: ik wilde een grotere bijdrage leveren aan een meer sociale en duurzame maatschappij. Vanuit deze keuze en de inmiddels opgebouwde ervaring richt ik mij met Bright New Perspective vooral op maatschappelijke organisaties. In de laatste jaren heb ik daarbij veel ervaring opgedaan met het opbouwen van regieorganisaties. Politieke omgevingen en besluitvormingsprocessen zijn mij zeker niet vreemd en ik gedij daar ook goed in. Mijn ervaring heb ik opgedaan in de domeinen financiën & control, onderwijs en onderzoek, huisvesting, facilitaire dienstverlening en vastgoed.

Voor een uitgebreide weergave van mijn loopbaan en ervaring kunt u ook mijn LinkedIn-profiel bekijken.

Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten

Naast mijn ervaring als werknemer heb ik met Bright New Perspective en in samenwerking met partners en specialisten sinds 2012 meerdere opdrachten uitgevoerd voor een klant die verantwoordelijk is voor de huisvesting en facilitaire dienstverlening van een universiteit (225 fte’s). Zij hebben de ambitie om naar een regie organisatie toe te groeien. Voorbeelden van uitgevoerde opdrachten zijn: