Programma- en projectborging bij detailontwerp en implementatie

Zijn er binnen de bedrijfsvoering van uw organisatie ook zoveel deeltrajecten? Programma- en projectleiders hebben allemaal hun eigen prioriteiten, belangen en verantwoordelijkheden. Onderlinge afstemming en bewaking van uitgangspunten van de toekomstvisie van de organisatie zijn, door hoge tijdsdruk en beperkte arbeidscapaciteit, niet vanzelfsprekend en de gevolgen van het ontbreken hiervan kunnen zeer vervelend zijn.

Met Bright New Perspective bied ik daarom tevens programma- of projectborging aan om bewaking van de visie bij detailontwerp en bij implementatie van verbeteringen te waarborgen. Bij detailontwerp kunt u denken aan het concretiseren van een business model naar een producten- en dienstenportfolio, naar een proceslandschap of bijvoorbeeld uitwerkingen van kostprijzen en opbrengsten. Bij deze projecten en organisatie initiatieven zorg ik voor het bewaken van gelijk gebruik van uitgangspunten, de toetsing op juiste interpretatie en doorontwikkeling van de visie waar noodzakelijk.

Terug naar overzicht diensten