Advies en ondersteuning bij de aanpak van veranderprocessen

Uit eigen ervaring weet ik inmiddels dat er drie essentiële succesfactoren bij veranderprocessen zijn: daadkracht, draagvlak en interactie. Een van de achtergronden hierbij is dat visie, doelen en implementatie helder zijn en dat er structuur en transparantie is. Naast het ontwikkelen van een consistente toekomstvisie, ondersteun ik organisaties daarom ook met het vertalen van de veranderopgave naar een veranderproces.

Daarbij kan ik ondersteunen bij het bepalen van de veranderstrategie en het vertalen daarvan naar een veranderproces en -organisatie. Dit kan al beginnen bij de ontwikkeling van een toekomstvisie. Voor mij is dit de nieuwe start van de verbinding tussen mensen in de organisatie enerzijds en de organisatie en haar omgeving anderzijds. Met Bright New Perspective  ondersteun ik organisaties daarom ook met proces- en stakeholdermanagement om de interactie met, en het draagvlak bij, belanghebbenden te borgen. Uiteindelijk gaat een succesvol bestaansrecht namelijk over de mate waarin een organisatie aansluit op haar omgeving. Hierbij is een evenwichtige afweging van belangen zeer bepalend.

Desgewenst ondersteun ik u ook met het bepalen van de implementatiestrategie. Ik geloof er namelijk sterk in dat ontwikkelen en verbeteringen realiseren tegelijkertijd kan als taken, rollen en verantwoordelijkheden maar goed belegd worden. Deze aanpak zorgt er voor dat de toekomstvisie steeds meer inzichtelijk, tastbaar en doorleefd kan worden bij medewerkers. Voor bijvoorbeeld een groot project als de invoering van een nieuw systeem dienen de werkprocessen inzichtelijk te zijn. Bij het uitwerken van deze processen kun je continu keuzes maken of je de volgende dag andere werkafspraken met elkaar invoert, of je via een korte termijnaanpassing alvast de huidige systemen beter gaat benutten of dat een aanpassing dermate grote impact heeft dat dit in de definitieve systeemuitrol dient te worden meegenomen.

Uiteraard kan mijn advies en ondersteuning ook ingezet worden als second opinion of bij reeds opgestarte veranderprocessen waar een frisse blik gewenst is.

Terug naar overzicht diensten